home

OKOLJE

Vabilo na 10.strokovno konferenco "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019"


četrtek, 17. 01. 2019 | Okolje

Petek, 25.1.2019, v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, v gradu Hompoš v Pivoli 10, Hoče pri Mariboru.

Lani je minilo že 20 let od začetka kontrolirane in certificirane ekološke pridelave v Sloveniji. Kljub pozitivnim trendom iz preteklosti in tudi zastoji, smo trenutno ponovno pred odločitvami kako po letu 2020.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v sodelovanju z MKGP in ostalimi partnerji organizira že 10. jubilejno po vrstnem r​edu strokovno srečanje za področje ekološkega kmetijstva, ki  bo v petek 25.1.2019 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM (Pivola 10, Hoče pri Mariboru) med 8.30 in 15.30. uro. Na posvetu bo sodelovala tudi dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nekaj poudarkov iz programa:

  • Novosti iz zakonodaje (nacionalne in EU)
  • Generična promocija ekoloških živil in pridelkov v letu 2019
  • Ekološka živila in napitki v okviru projekta Slovenija – evropska gastronomska destinacija 2021
  • Ekološka živila/hrana na ekoloških kmetijah z dopolnilno dejavnostjo turizem
  • Izboljšanja v verigah vrednosti - ekološko meso in mleko
  • Neskladja na ekoloških kmetijah, v predelavi in pri trženju zaznana s strani različnih kontrolnih in inšpekcijskih organov (CO, AKTRP, MKGP, UVHVVR)
  • Predlogi za novo SKP na podlagi raziskav s področja ekološkega kmetijstva

Na konferenci bo tudi okrogla miza na temo: "Kako doseči zastavljene cilje v PRP z izboljšavami v verigah vrednosti, generično promocijo (EKOLOŠKO+LOKALNO=IDEALNO)" in vizija za novo programsko obdobje 2020.

Predhodne prijave se zbirajo do 24.1.2019 do 8. ure:

preko spleta preko spleta um FKBV http://www.fkbv.um.si/ ali  - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5HFBPddQMDolT_I2LAjAWDcPudABt7_ib8FhBzgCg8FYGyQ/viewform 

Dodatne informacije o dogodku dobite tudi na e-naslovu: martina.robacer@um.si.

Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb v programu! Kotizacije NI za samo udeležbo in prisotnost na dogodku – lahko pa dodatno naročite kosilo, gradiva in potrdilo o udeležbi.

Srečanje je namenjeno več ciljnim skupinam -  ekološki kmetje in njihova združenja, predelovalni obrati in distributerji ekoloških živil, strokovne službe iz kmetijske svetovalne službe, inšpektorji za kmetijstvo in kakovost kmetijskih proizvodov,  certifikacijski organi, kontrolorji ekološkega kmetijstva, uslužbenci AKTRP in MKGP zadolženi za področje ekološkega kmetijstva, pedagoški delavci kmetijskih šol, predstavniki LAS, regijskih razvojnih agencij, lokalnih skupnosti, ki podpirajo ekološko kmetijstvo, mediji in drugi zainteresirani za tematiko ekološkega kmetijstva.