home

OKOLJE

Uradne ure MUVOON v letu 2019


sreda, 16. 01. 2019 | Okolje

v občinah Ruše, Duplek in Miklavž na Dravskem polju

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave bo v letu 2019 vsako tretjo sredo v mesecu od 13.30 do 15.30 ure v sejni sobi Režijskega obrata občine Ruše  na Mariborski cesti 3 v Rušah, vsak tretji ponedeljek v mesecu od 13.00 do 15.00 ure v sejni sobi občine Duplek in v občini Miklavž vsako drugo sredo v mesecu od 14.00 do 16.00 ure, odgovarjal na vprašanja občanov, povezana z nalogami, ki jih urad izvaja:

- varstvo zraka,

- varstvo površinskih in podzemnih voda,

- varstvo pred hrupom in izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom za javne prireditve na prostem,

- ohranjanje narave,

- informiranje javnosti.

Prve uradne ure v Občini Ruše bodo 23.1.2019, v občini Duplek 21.1.2019 in v Občini Miklavž na Dravskem polju 13.2.2019.

Občane prosimo, če lahko svoja vprašanja predhodno pošljejo na e-naslov:  info.okolje@maribor.si.

V kratkem bomo pripravili tudi letno razporeditev uradnih ur, ki jo bomo objavili na naših spletnih straneh.