home

OKOLJE

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV


četrtek, 22. 11. 2018 | Okolje

...letos opozarja na nevarne odpadke (17.11. do 25.11.2018)

Izvor nevarnih odpadkov 2017

Letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov poudarja predvsem preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov.

Nevarni odpadki so grožnja za naše zdravje in okolje še veliko bolj kot druge vrste odpadkov. Zato je toliko bolj pomembno, da se uporaba nevarnih izdelkov ali izdelkov z nevarnimi vsebinami kar najbolj zmanjša in da se zagotovi, da se nevarni odpadki, ki pri tem nastajajo, zberejo ločeno in ustrezno odstranijo.

Najpogostejši nevarni odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih so: zdravila, čistila, sijalke, baterije, akumulatorji, odpadna kozmetika ipd. Kam z nevarnimi odpadki? Ti se zbirajo v zbirnih centrih ali pomičnih zbiralnicah Snage.

 

Več o tednu zmanjševanja odpadkov si lahko preberete tudi na strani Statističnega urada RS in spletni strani European week for waste reduction.