home

OKOLJE

Sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij

Delovanje nevladnih organizacij na podorčju varstva okolja in ohranjanja narave pomembno prispeva k večji ozaveščenosti vseh javnosti o pomenu varovanja narave in okolja, usmerja k okoljsko in naravovarstveno pozitivnemu ukrepanju ter ravnanju v vsakodnevnem življenu in daje pomembno možnost za kvalitetnejše bivanje in življenje v prostoru.

Sofinanciranje delovanja in programov okoljskih društev poteka že od leta 2001 po sprejemu Lokalne Agende 21 – programa varstva okolja za Maribor. Temeljo izhodišče za sofinanciranje programov je podano v Zakonu o varstvo okolja. Postopek sofinanciranja se izvede na podlagi Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave (MUV, št. 8/2006) in dopolnitev imenovanega pravilnika. Prednostno sofinanciramo tiste programe, si so navedeni v letnem javnem razpisu za sofinanciranje programov.