home

OKOLJE

Odpadki

Odpadki so snovi, ki nastajajo pri različnih procesih, povezanih s človekovim delovanjem in so eden izmed najpomembnejših problemov moderne družbe. Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 2016 v Sloveniji nastalo povprečno 476 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma približno 1,3 kg na prebivalca na dan.  Od skupaj 982.000 t komunalnih odpadkov, smo jih skoraj 660.000 t zbrali ločeno, kar znaša povprečno 67 %. Zato je pomembno in potrebno še naprej izobraževati in informirati vse generacije občanov o pomenu zmanjševanja odpadkov na izvoru in ločevanja že nastalih odpadkov. 

Predpisi na področju ravnanja z odpadki so večinoma sprejeti na osnovi Zakona o varstvu okolja, ki kot krovni zakon opredeljuje med drugim tudi področje ravnanja z odpadki. Iz njega izhajajo predpisi, ki urejajo področje odpadkov. Osnovni predpis, ki opredeljuje ravnanje z odpadki je Uredba o odpadkih (Ur. l. RS 103/11, 37/15 in 69/15). To Uredbo dopolnjujejo predpisi, ki obravnavajo ravnanje z odpadki (odlaganje odpadkov na odlagališčih, sežig) ter posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami, zdravili, svečami,…).

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Po podatkih Eurostata povzročimo v EU vsako leto več kot 2,5 milijarde ton odpadkov. V Sloveniji smo jih v letu 2016 proizvedli skoraj 5,5 milijona ton; med temi je bilo zavrženih precej stvari, ki bi bile lahko še uporabne.

Evropska unija nas že več let z različnimi akcijami spodbuja k ravnanju, s kakršnim lahko kar v največji meri pomagamo zmanjšati količine odpadkov. Ena teh akcij je evropski teden zmanjševanja odpadkov. Ta bo letos potekal od 18. do 26. novembra 2017 pod geslom: "Ponovno uporabi in popravi - omogoči jim novo življenje!"

vir: SURS