home

OKOLJE

MESTNI PARK

Mestni park je začel dobivati svojo današnjo podobo leta 1872, in sicer na območju severno od starega mestnega jedra Maribora. Za spomenik oblikovane narave je bil proglašen leta 1992 z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (MUV, 17/92). Ta odlok je še vedno v veljavi. V njem sta opredeljeni dve območji – ožje in širše. V ožje območje sodi oblikovani del parka, v širše območje pa njegovo zaledje, in sicer trije griči: Piramida, Mestni vrh in Kalvarija.

Mestni park je po Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot tudi oblikovana naravna vrednota lokalnega pomena.