home

OKOLJE

Narava

Približno desetina območja občine je zavarovanega po državnih oz. lokalnih predpisih s področja varstva narave, tretjino območja pa prerašča gozd.

Med taka večja sklenjena oz. bolj poznana območja sodijo:

  • Pohorje (predlagan za naravni park),
  • Drava, Mariborsko jezero, Kamenščak – Hrastovec (krajinski parki),
  • Meljski hrib (naravni rezervat),
  • Mariborski otok, Stražun, Pekrska gorca (naravni spomeniki),
  • Mestni park (spomenik oblikovane narave).