home

OKOLJE

Zaključno predavanje projektov Tujerodne invazivne vrste in herpetologija na območju Kalvarije, Piramide in Treh ribnikov


ponedeljek, 18. 10. 2021 | Okolje

Predavanje bo potekalo v petek, 22. 10. 2021, ob 16. uri, v predavalnici 0/103 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Tujerodne invazivne vrste so bile v naše okolje vnesene nedavno in so se v njem uspešno ustalile. Antropogeni dejavniki, kot so na primer hortikultura, kmetijstvo in transport so glavni način vnosa tujerodnih vrst, kar pa se še stopnjuje pod pritiskom podnebnih sprememb. Tujerodne vrste negativno vplivajo na naravne sisteme, gospodarstvo in zdravje ljudi.

V današnjem času predstavljajo tujerodne invazivne vrste eno izmed glavnih groženj za izgubo biotske pestrosti, saj s svojo prisotnostjo povzročajo opazne spremembe v strukturi in delovanju ekosistemov. Zato jim je potrebno nameniti posebno pozornost, jih identificirati ter z ustreznimi ukrepi zatreti. Herpetologija je veda o plazilcih in dvoživkah.

Projekt je izvedlo Društvo študentov naravoslovja. Posvetili so se predvsem plazilcem, ki imajo v naravi pomembno funkcijo. S plenjenjem namreč uravnavajo ravnotežje glodalcev, žuželk in ostalih vrst, ter tako omejijo prenašanje določenih nalezljivih bolezni. V Mestni občini Maribor lahko na območju Kalvarije, Piramide in Treh ribnikov najdemo veliko primernih habitatov za plazilce, tako je ta predel občine velikega naravovarstvenega pomena. Zato že drugo leto zapored na teh območjih člani društva izvajajo popise herpetofavne z namenom spremljanja populacije plazilcev.

V sklopu zaključnega predavanja vam bodo predstavili metodologije dela ter rezultate obeh projektov. Predavanje bo potekalo v petek, 22. 10. 2021, ob 16. uri, v predavalnici 0/103 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.