home

OKOLJE

Svetovni dan živali še nikoli tako pomemben – ogroženo rekordno število vrst


ponedeljek, 04. 10. 2021 | Okolje

Samo v Sloveniji imamo na seznamu zavarovanih živali več kot 380 vrst.

4. oktober je svetovni dan živali, ki ga praznujemo že vse od leta 1931. Gre za dan, ko društva in organizacije za zaščito živali spomnijo vse nas, da močno vplivamo na živalski svet. Od domačih živali, ki jih idealiziramo, do tistih, ki v naravnih okoljih zaradi naših dejanj izginjajo. Samo v Sloveniji imamo na seznamu zavarovanih živali več kot 380 vrst.

Društva in posamezniki lahko naredijo ogromno, a dejstvo je, da še nikoli v moderni zgodovini ni bilo ogroženih toliko živalskih vrst. Če je leta 2000 bilo na seznamu ogroženih vrst približno 10000 vrst , je bila ta številka leta 2021 že kar 40.000. Izumiranje vrst se je pospešilo po letu 2017. Kar 1.500 vrst je tik pred izumrtjem oziroma bo izboljšanje populacije praktično nemogoče, na tisoče drugih pa bo brez človeške pomoči težko preživelo. 

Ravno človeška vloga je bila eden od pomembnejših faktorjev za njihovi izumiranje. Uničevanje naravnega okolja, gradnja infrastrukture, kmetijstvo, lov in vnos tujerodnih vrst na določena območja so le nekateri od razlogov, ki so pospešili izumiranje v zadnjih letih. Živali, kot so afriški gozdni slon, orangutani, tigri, številni nosorogi, modroplavuti  tun, gorile in na tisoče drugih vrst, so tik pred tem, da bodo na svetu le še v digitalni obliki.

Tudi Slovenija ne izstopa iz tega trenda, v zadnjih desetletjih so se populacije številnih vrst zmanjšale, seznam ogroženih vrst pa se je večal. "V Sloveniji so ogroženi petina višjih vrst rastlin, več kot štiri petine vrst dvoživk in plazilcev ter skoraj polovica vrst sesalcev," pravijo na ministrstvu za okolje. Danes so na tem seznamu risi, hrčki, volkovi, medvedi, nekatere kače in bobri. Da bi zaščitili naši biotsko raznolikost, smo v zadnjih letih na sezname zavarovanih vrst dodali več kot 380 živalskih in 70 rastlinskih vrst.

Vir: rtvslo.si