home

OKOLJE

Projekt Leti, leti štorklja se nadaljuje


torek, 27. 07. 2021 | Okolje

Tudi letos lahko dva štorkljina mladiča spremljamo na njuni poti v Afriko.

Bele štorklje si gnezdišče izberejo tam, kjer imajo v okolici dovolj ustreznih prehranjevališč, kot so vlažni in trajni travniki. V Sloveniji je največ primernih habitatov za belo štorkljo v panonskem svetu, kjer so pokrajine izrazito usmerjene v kmetijstvo. V zadnjih letih v tem delu Slovenije opažamo zmanjšanje števila za štorklje primernih travišč, predvsem na račun njiv, ponekod pa tudi zaradi opuščanja kmetijskih površin in posledično zaraščanja travišč. Štorklje zato zapuščajo panonski svet, svoj areal pa širijo drugod po Sloveniji, predvsem v smeri SZ in JZ.

Na »novih« območjih opažamo porast posameznih sub-populacij, kot denimo na Krški ravni, kjer so člani DOPPS v sodelovanju z Elektrom Ljubljana d.d. dve mladi beli štorklji opremili z GPS sledilnimi napravami. V nasprotju z žal marsikaterim parom v letošnjem letu, je par iz Zbur, kljub močni ohladitvi v maju, uspešno vzgojil dva mladiča, ki jih bomo lahko spremljali na njuni poti v Afriko.

Mladiča bomo lahko kmalu spremljali na interaktivnem zemljevidu. Zaenkrat se bosta še zadrževala na gnezdu, pod okriljem staršev, poletela pa bosta v roku 14–20 dni. Predvidoma konec avgusta se bosta odpravila na pot in že zdaj držimo pesti, da bosta premagala vse ovire in se pridružila Beli v Afriki.

Vir: www.ptice.si