home

OKOLJE

Julij: mesec naravovarstvenega nadzora


torek, 20. 07. 2021 | Okolje

Julij so v projektu LIFE-IP NATURA.SI posvetili naravovarstvenemu nadzoru, saj 31. julija obeležujemo Svetovni dan naravovarstvenih nadzornikov.

Naravovarstveni nadzorniki predstavljajo pomembno vez med upravljavci in prebivalci območja ter obiskovalci 

Vloga naravovarstvenih nadzornikov je opazovanje in spremljanje stanja v naravi, opozarjanje na varstvene režime in ugotavljajo kršitve. Ne le s sankcioniranjem ampak predvsem z obveščanjem, svetovanjem in ozaveščanjem ljudi. Predstavljajo tudi pomembno vez med upravljavci in prebivalci območja ter obiskovalci.

Med naloge neposrednega nadzora v naravi sodi neposredno spremljanje stanja v naravi, nadzor nad izvajanjem varstvenimi režimi, ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah predpisov s področja narave, obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov, , opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi preprečevanja kaznivih dejanj,  spremljanje stanja vrst in življenjskih okolij, sodelovanje pri raziskovalnem delu, komunikacija z obiskovalci in prebivalci parka, usmerjanje obiska v parkih, idr.

Prvi slovenski naravovarstveni nadzorniki so delovali v Triglavskem narodnem parku

Najdaljšo zgodovino naravovarstvenega nadzora v Sloveniji ima nadzorna služba v Triglavskem narodnem parku. Razvila se je iz lovsko-čuvajske službe Gojitvenega lovišča Triglav, ki je leta 1981 (ob ustanovitvi parka) prevzela upravljanje parka. V 90. letih ji je sledila vzpostavitev nadzorne službe v Regijskem parku Škocjanske jame (Zakon o regijskem parku Škocjanske jame, 1996). Celostno se je naravovarstveni nadzor začel urejati s sprejetjem Zakona o ohranjanju narave (1999). 

Danes delujejo nadzorne službe v 9 zavarovanih območjih, kjer deluje 55 naravovarstvenih nadzornikov. 

V Triglavskem narodnem parku so že leta 1984 ustanovili prostovoljno naravovarstveno službo. V Sloveniji deluje 53 prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov.

Več lahko preberete tukaj.

Vir: www.natura2000.si