home

OKOLJE

PRISPEVAJMO K ZMANJŠANI UPORABI PLASTIKE ZA ENKRATNO UPORABO


torek, 13. 07. 2021 | Okolje

Prepoved uporabe določenih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na evropskem trgu

 

Plastična embalaža je naša vsakodnevna spremljevalka, ki jo je zaradi njenega dolgoročnega vpliva na okolje potrebno omejiti. Da bi zmanjšali škodljiv vpliv plastičnih proizvodov na okolje, so  z julijem začele veljati omejitve pri dajanju na trg določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo po Evropski uniji.

S 3. julijem so po vsej Evropski uniji začele veljati prepovedi določenih izdelkov na trgu in sicer na podlagi Direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Namen direktive je usmeriti razvoj družbe pri ravnanju s temi proizvodi v čim manjšo uporabo le-teh, v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje, kjer je to mogoče in v razvoj ter promocijo bolj trajnostnih materialov, ki bi te plastične proizvode nadomestili. Cilj direktive je prepolovitev morskih odpadkov do leta 2030, saj je v oceanih trenutno več kot 150 milijonov ton plastike, od tega kar 49%  plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Da bi zmanjšali količine novo nastalih odpadkov je tudi v Sloveniji začela veljati prepoved prodaje določenih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

V Sloveniji se sprejema Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uredba), ki bo celostno uredila to področje in prav tako povzela določbe evropske direktive. V določbah predloga Uredbe so med drugi, poleg prepovedi zgoraj naštetih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, zajeti tudi nekateri:

-          ukrepi za proizvajalce, organizatorje javnih prireditev, upravljavce avtomatov za pijače, ponudnikov pijače in hrane za to, da se omeji uporaba nekateri plastičnih proizvodov za enkratno uporabo – lončki za pijačo, posoda za shranjevanje živil.

Ne glede na to, da še nacionalna zakonodaja ni sprejeta, pa lahko kot družba takoj pristopimo k ravnanju, ki bo vodilo do zmanjšanja uporabe teh proizvodov – tako občani posamezniki, lokalne skupnosti, organizatorji prireditev, gostinci, upravljavci avtomatov za pijače idr.

Kako je trenutno na prireditvah v lokalnih skupnostih?

Z ozaveščanjem o problematiki plastičnih proizvodov so konec leta 2019 pričeli tudi v Skupnosti občin Slovenije (SOS). Tako si več kot 50 občin že prizadeva za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo, k temu pa vzpodbuja tudi druge organizatorje dogodkov v svojem okolju.

Ne glede na to, ali je občina pristopila k dogovoru ali ne lokalna skupnost poziva k trajnostnemu ravnanju v vsakem trenutku in apelira na občane ter organizatorje različnih prireditev, da se zmanjša uporaba plastičnih izdelkov na dogodkih in da se na ta način poskrbi tako zmanjšanje odpadkov kot tudi ločeno zbiranje tistih, ki nastanejo.

Tudi Mestna občina Maribor je v preteklosti že storila pozitivne korake v smeri omejevanja uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na javnih prireditvah. Tako je leta 2015 dopolnila »Odlok o rabi javnih površin v Mestni občini Maribor« tako, da mora organizator prireditve podati izjavo, da bo na prireditvi izdajal in točil pijačo v povratni embalaži, izvzeta je le nepovratna plastična embalaža za brezalkoholne pijače do vključno 0,5 l. Na javnih prireditvah je obvezno uporabljati trajne lončke (steklo, keramika, kovina, pralna plastika), plastični ali papirnati lončki niso dovoljeni. Cilj Mestne občine Maribor je poleg omejevanja uporabe plastike tudi zmanjševanje količin odpadkov, zato je smiselna uporaba zgolj povratne embalaže, pri kateri odpadki ne nastajajo.

 

Mestna občina Maribor to poletje pričenja tudi s posebnimi aktivnostmi vodenja kampanje o ravnanju z odpadki na večjih prireditvah. Kampanja bo potekala v okviru Restart ToUR projekta: Vrnimo dogodke ljudem! Cilj kampanje je ozaveščanje množice o pravilnem ločevanju odpadkov neposredno na prireditvi z željo, da to postane tudi stalna praksa. Več o aktivnostih bo javnost obveščena v prihodnjih dneh.

 

Julij – mesec brez plastike – dodatni poziv vsem

Na pobudo fundacije The Plastic Free July je julij mednarodni mesec brez plastik. Globalnemu gibanju se lahko pridružijo organizacije in vsak posameznik:

-          Organizatorji prireditev lahko, skladno z zgoraj predlagano Uredbo, že sedaj izvajajo nekatere ukrepe, ki bodo vodili do zmanjšanja uporabe nekateri plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki še na trgu niso prepovedani – gre za lončke za pijačo in posode za živila (zaužitje ali shranjevanje). Možni ukrepi so:

o    na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, se na mestu strežbe zagotovi uporaba trajnejših plastičnih proizvodov ali proizvodov iz neplastičnih materialov;

o    omogočati, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo;

o    ozaveščati o ukrepih iz predhodnih dveh točk tega odstavka pred in med prireditvijo;

o    poskrbeti za ločeno zbiranje nastalih odpadkov že na sami prireditvi.

 

-          Vsak posameznik lahko premisli, kako naj nadomesti plastiko in zaživi okolju bolj prijazno. Začnemo lahko z vrečko, ki jo prinesemo s seboj v trgovino ali se odpravimo v trgovino z izdelki brez embalaže, se udeležimo izmenjav oblačil, ne zavržemo stvari, ki jih ne potrebujemo, ipd.

 

-          Pikniki brez odpadkov: Ob toplejših dnevih se radi odpravimo v naravo in si privoščimo piknik. Klasični pikniki, katerih glavna sestavina je plastika in gora odpadkov so obremenjujoči za okolje. Zato pozivamo vse, da piknik načrtujete tako, da ga pripravite brez odpadkov. V primeru da ti nastanejo, pa jih pospravite za seboj in odložite na mesta namenjena odlaganju odpadkov.

 

 

Vir: splet

Skupaj zmanjšajmo uporabo plastike in spodbujamo večkratno uporabo trajnostne embalaže, ter poskrbimo za lepši jutri.

Plastični material se razgradi šele po več stoletjih, zato še danes sprejmimo ukrepe, ki bodo imeli učinek na prihodnost sveta. Sprejmimo izziv: »JULIJ - MESEC BREZ PLASTIKE« in ukrepajmo že danes.

 

Več:

-          https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules

-          https://www.snaga-mb.si/objava/532121

-          https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.155.01.0001.01.SLV&toc=OJ%3AL%3A2019%3A155%3AFULL

-          https://skupnostobcin.si/podatki/obcine-brez-plastike-za-enkratno-uporabo-na-dogodkih/#p3

-          https://manjjevec.si/karta-trgovin/