home

OKOLJE

Pogovor o tujerodnih drevesnih vrstah


petek, 09. 07. 2021 | Okolje

Posnetek dogodka v okviru projekta ALPTREES

V okviru projekta ALPTREES smo 10. junija 2021 v zunanjem Avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor organizirali pogovor o tujerodnih in invazivnih drevesnih vrstah, njihova razširjenost v mestu in gozdovih ter uporabnosti v luči podnebnih sprememb. Posnetek je na voljo na tej povezavi: Pogovor o tujerodnih drevesnih vrstah - YouTube

Sodelovali so strokovnjaki Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove, Zavoda RS za varstvo narave, Nege dreves Arborist in drugi predstavniki zainteresiranih javnosti.

Organizator: Mestna občina Maribor, v sodelovanju s Skupno občinsko upravo Maribor, Skupno službo varstva okolja in partnerjem projekta - Gozdarskim inštitutom Slovenije.

Več o projektu: Projekt ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajno delo pri upravljanju s tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpskem prostoru sofinancira program Interreg - Območje Alp iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o projektu:

www.alpine-space.eu/projects/alptrees

https://www.facebook.com/alptrees

http://okolje.maribor.si/projekti/alptrees/