home

OKOLJE

RABA VODE –ZBIRANJE PREDLOGOV


torek, 30. 03. 2021 | Okolje

Inovativni predlogi, ideje in sugestije o možnostih večnamenske rabe vode

Inštitut za promocijo varstva okolja se je lotil zanimivega projekta, v okviru katerega bodo zbirali inovativne predloge, ideje in sugestije o možnostih večnamenske rabe vode v Mestni občini Maribor. Ker je potrebno negovati odgovoren odnos do vode, še posebej v smislu varčevanja z vodo in njene ponovne rabe, je tudi javnost vljudno vabljena, da aktivno sodeluje. Voda je nenazadnje strateško bogastvo vsake države!


Pridružite se akciji in pošljite svoje predloge na naslov inštituta, in sicer na ana.vovk@gmail.com.


Predlogi se bodo zbirali do konca meseca maja, nato pa se bo oblikoval skupen katalog z inovativnimi predlogi ponovne rabe vode v Mestni občni Maribor, ki bo tudi javno objavljen.