home

OKOLJE

VAROVANJE OKOLJA V MARIBORU


ponedeljek, 29. 03. 2021 | Okolje

Odkrivamo Maribor

V okviru terenskega oglašanja Odkrivamo Maribor je nastal posnetek o novem programu varstva okolja mariborske občine, ki so ga prejšnji teden potrdili mestni svetniki. Dokument obravnava med drugim podnebne spremembe, trajnostno mobilnost, oskrbo s pitno vodo, kakovost zraka, zmanjševanje toplogrednih plinov, pa tudi varovanje narave. 

Suzana Fras, vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor, Cvetka Slana, vodja Skupne službe varstva okolja pri Skupni občinski upravi Maribor, ter Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje, z novinarjem Aljažem Mejalom v posnetku govorijo o tem, kako kakovostno vodo pijemo v Mariboru in kako čist zrak dihamo ter kako smo energetsko potrošni.

Posnetek je dostopen tukaj.