home

OKOLJE

Mariborska spomladanska čistilna akcija 17. in 24. aprila


ponedeljek, 29. 03. 2021 | Okolje

Moji odpadki, moja skrb!

V aprilu bo Mestna občina Maribor v sodelovanju s svojimi javnimi podjetji pripravila spomladansko čistilno akcijo "Moji odpadki, moja skrb!". Izvedli jo bomo v dveh terminih, dveh sobotah: 17. in 24. aprila, poudarek pa bo predvsem na odstranjevanju manjših odpadkov iz narave.

Na območju vsake MČ/KS bodo organizirana 2-3 zbirna mesta za odpadke iz narave in eno zbirno mesto za zeleni obrez (obrezi drevja in grmičevja, listje).

Na zbirnih mestih ni dovoljeno prepuščati kosovnih, gradbenih in nevarnih odpadkov. Lokacije zbirnih mest so objavljene tukaj: https://www.maribor.si/

 

Pobirali bomo volumensko manjše in nenevarne  odpadke, ki ne sodijo v naravo in jih lahko zbiramo v vrečke  (papir, plastenke, steklo, embalaža, vrečke s pasjimi iztrebki, cigaretni ogorki, ……). 

 

V kolikor na sprehodu naletimo na:

  • večjo količino odpadkov,
  • kosovne odpadke,
  • gradbene odpadke,
  • nevarne odpadke, 

jih poslikamo in o njihovi lokaciji obvestimo MČ/KS ali pristojni inšpektorat na tel. št. 040 205 953 oz. na e-naslov medobcinska.inspekcija@maribor.si oz. preko aplikacije Izboljšajmo Maribor (izboljsajmo.maribor.si).

 

Ker je spomladanski čas povezan s številnimi vrtnimi opravili, med katere sodi tudi obrezovanje grmovnic, bomo v sklopu čistilne akcije na zbirnem mestu za zeleni obrez omogočili tudi možnost oddaje obreza drevja, grmičevja ter listja. 

ZAŠČITNA OPREMA

V namen čistilne akcije se odpravimo na sprehod z že uporabljeno vrečko, ki ji bomo omogočili ponovno uporabo in v katero bomo pobrali odpadke iz narave.

Lahko pa vrečko in rokavice za enkratno uporabo prevzamemo tudi na sedežu MČ/KS - med 9. in 11. uro, na dan čistilne akcije.

Priporočljivo je, da odpadke pobiramo v okviru svojega mehurčka, opremljeni z maskami in  zaščitnimi rokavicami.

 

Nad pravilno oddajo odpadkov na zbirnih mestih bomo vršili nadzor s strani inšpektorjev, redarjev in aktivistov MČ/KS.

 

Več:

https://www.maribor.si/povezava.aspx?id=291&pid=18794

FB skupina:

https://www.facebook.com/groups/573748086918566/