home

OKOLJE

POMAGAJMO DVOŽIVKAM!


ponedeljek, 22. 02. 2021 | Okolje

V zadnjem tednu februarja se začenja že tradicionalna akcija prenosa dvoživk pri Treh ribnikih v Mariboru.

Pomlad že trka na vrata in člani Društva študentov naravoslovja bodo tudi letos v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Skupno službo varstva okolja, izvedli sedaj že tradicionalno akcijo Pomagajmo dvoživkam.

V začetku pomladi, ko nastopijo višje temperature in se zemlja dovolj ogreje, se začne obdobje spomladanske selitvene poti od prezimovališč na kopnem (npr. v gozdu) do vodne površine, kjer se dvoživke razmnožujejo in odložijo skupek jajc imenovan mrest. Žal jim pot pogosto prekrižajo ceste zaradi česar na takšnih točkah prihaja do množičnih povozov. Ena izmed teh točk se nahaja pri Treh ribnikih v Mariboru.

Foto: Goran Safarek

Glavna aktivnost akcije pomoč dvoživkam na območju Treh ribnikov v Mariboru je prenos dvoživk, ki prečkajo cesto in preprečitev množičnega povoza dvoživk. Dvoživke so zelo pomembne za biodiverziteto in so bioindikatorji – pokazatelji stanja okolja. Prav vse v Sloveniji živeče dvoživke so uvrščene na Rdeči seznam dvoživk in zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Postavitev varovalne ograje, ki dvoživkam preprečuje prečkanje ceste in jih usmerja v prehode. Foto: Živa Bobič Červek

Prostovoljci so v prejšnjih letih čez cesto prenašali različne dvoživke med katerimi so najpogostejše krastače (Bufo bufo), različne rjave žabe: rosnica (Rana dalmatina), sekulja (Rana temporaria) in več različnih zelenih žab (Pelophylax spp.).

Vse voznike prosimo za previdnost v večernem času - še posebej množične so selitve ob toplih in deževnih večerih, saj bodo cesto do Ribniškega sela (Ribniška ulica, Za tremi ribniki) morali večkrat prečkati prostovoljci.

Foto: Živa Bobič Červek

Akcija bo zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 potekala brez zunanjih prostovoljcev.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte:  drustvo.dsn@gmail.com ali info.okolje@maribor.si.