home

OKOLJE

Okoljski in podnebni izzivi ter priložnosti slovenskega kmetijstva


torek, 16. 02. 2021 | Okolje

Posnetek predavanja z Juretom Čušem

Varstvo okolja v kmetijstvu je ena od ključnih politik EU. Nekatere oblike ekstenzivnega kmetovanja pozitivno vplivajo na biotsko in krajinsko raznovrstnost. Od leta 2000 so kmetijsko - okoljska plačila del politike EU za razvoj podeželja. Podpora za upravičence temelji na dodatnih stroških in izgubljenem dohodku, ki so posledica kmetijsko - okoljskih zavez. Kakšni so okoljski in podnebni izzivi pri pripravi nove skupne kmetijske politike? Kakšne so priložnosti slovenskega kmetijstva?

Več v posneteku predavanja Okoljski in podnebni izzivi ter priložnosti slovenskega kmetijstva in podeželja v novi skupni kmetijski politiki z Juretom Čušem, ki ga je organizirala Zveza slovenske podeželjske mladine:

https://www.youtube.com/watch?v=9_5_Qopge2s&t=8s