home

OKOLJE

Javna razgrnitev OPVO MOM 2030


sreda, 23. 12. 2020 | Okolje

Mestna občina Maribor je pripravila Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030).

Javna razgrnitev OPVO MOM 2030

Mestna občina Maribor je, skladno z 38. členom Zakona o varstvu okolja, pripravila Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030).

Dokument OPVO MOM 2030 - Osnutek za javno obravnavo je dne 23.12.2020 objavila na svoji spletni strani: http://okolje.maribor.si/gradiva/

Vabimo vas, da vaše pripombe in predloge v zvezi z dokumentom posredujete na spletni naslov gp.mom@maribor.si, s pripisom PRIPOMBE IN PREDLOGI ZA OPVO MOM 2030 in sicer do vključno 22. januarja 2021.