home

OKOLJE

NADALJEVANJE DELA V OKVIRU OBČINSKEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA


petek, 13. 11. 2020 | Okolje

OPVO MOM 2030

Po opravljeni analizi ankete, s katero smo v okviru priprave OPVO MOM 2030 v času od 18.8.-18.9.2020 nagovorili širšo javnost, smo se intenzivno lotili snovanja posameznih glavnih okoljevarstvenih področij, ki bodo podrobneje obravnavana v dokumentu. Več utrinkov najdete na tej povezavi.