home

OKOLJE

STRNJENE PRVE UGOTOVITVE PO IZVEDENI ANKETI ZA ŠIRŠO JAVNOSTI OB PRIPRAVI OPVO MOM 2030


četrtek, 15. 10. 2020 | Okolje

Analiza ankete

V okviru priprave OPVO MOM 2030 smo v času od 18.8.-18.9.2020 širšo javnost nagovorili z anketo, ki je vsebovala posamezna vprašanja iz področja okoljevarstva in ohranjanja narave na območju MOM. Celotna analiza opravljene ankete bo zajeta v dokumentu OPVO MOM 2030.

Strnjene prve ugotovitve lahko najdete tukaj.