home

OKOLJE

Danes, 14. 10. 2020, obeležujemo mednarodni dan e - odpadkov


sreda, 14. 10. 2020 | Okolje

Mednarodni dan e - odpadkov posveča posebno pozornost ozaveščanju problematike in pravilnega ravnanja z e - odpadki

Ena hiša - veliko odpadkov

Ocenjujejo, da smo v letu 2019 na svetu pridelali 53,6 milijona ton e-odpadkov, do leta 2030 pa naj bi količina narasla na neverjetnih 75 milijonov ton letno, kar pomeni 9 kg na vsakega Zemljana. Ali vest kaj se zgodi z e- odpadki, če jih odložimo na neustrezna mesta? Večina teh odpadkov pristane na neustreznih mestih, saj se uradno reciklira manj kot 18 % teh odpadkov. Nekatere komponente elektronskih naprav vsebujejo nevarne snovi, ki so lahko škodljive za okolje, če so neustrezno obdelane in odstranjene. Nevarnost okolju predstavljajo predvsem živo srebro in kadmij. Čeprav se te snovi v večini novih sodobnih elektronskih izdelkov ne uporabljajo več, lahko starejši proizvodi, ki so dosegli konec življenjskega cikla, še naprej onesnažujejo okolje, če se odlagajo na neustrezna odlagališča. Nekontrolirana obdelava e - odpadkov, kot je na primer sežiganje na odprtem, lahko povzroči tudi negativne vplive na okolico in ljudi, ki so posredno ali neposredno v bližini.

Da bi zmanjšali količino e- odpadkov je potrebno zmanjšati število e – naprav, jih ponovno uporabiti ali reciklirati. Doma imamo v vsakem gospodinjstvu povprečno 72 e - naprav, od tega jih 11 ne deluje. Ne delujoče naprave lahko oddate v ulični zbiralnik za odpadno električno in elektronsko opremo ali jih reciklirate.

Več o mednarodnem dnevu e – odpadkov najdete v prilogah.