home

OKOLJE

Tujerodne (invazivne) drevesne vrste


petek, 24. 07. 2020 | Okolje

Na naši spletni strani najdete informacije o tujerodnih (invazivnih) drevesnih vrstah

Pajesen med stavbami

Pajesen med stavbami; Foto: Živa Bobič Červek

Na terenu lahko poleg domorodnih drevesnih vrst opazimo tudi prisotnost tujerodnih (invazivnih) vrst. Te so k nam prišle v glavnem iz Azije in Severne Amerike kot okrasne rastline in so se nato razširile iz parkov in vrtov tudi v naravna območja. Tam ponekod že izrinjajo domorodne drevesne vrste. Pogosto jih lahko opazimo tudi na nevzdrževanih površinah v mestu (npr. ob robu cest, med stavbami). V okviru projekta ALPTREES trenutno poteka popis.

 

Opisi nekaterih najbolj pogostih drevesnih vrst so dostopni na povezavi:

 

http://okolje.maribor.si/projekti/alptrees/