home

OKOLJE

Vabljeni k sodelovanju v raziskavi o tujerodnih drevesnih vrstah


torek, 26. 05. 2020 | Okolje

S pomočjo vprašalnika bomo prišli do rezultatov o znanju deležnikov o tveganjih, koristih in upravljanju tujerodnih drevesnih vrst v mestnih, primestnih in gozdnih ekosistemih v alpskem prostoru.

Vabimo vso strokovno javnost – gozdarje, naravovarstvenike, predstavnike nevladnih organizacij, zaposlene v drevesnicah in vrtnarijah, študente naravoslovja in njihove profesorje ter vse ostale zainteresirane, da izpolnijo vprašalnik na temo tveganj, koristi in upravljanja tujerodnih drevesnih vrst.

Prosimo vas, da vprašalnik izpolnite do 31.7.2020 na enega od spodaj navedenih načinov:

-  na spletu ALI

- ga odprete v priponki in ga izpolnite v digitalni obliki ter nam ga vrnete na e-naslov info.okolje@maribor.si ALI

- ga natisnete iz priponke in nam ga vrnete skeniranega na e-naslov info.okolje@maribor.si ALI

- ga natisnete iz priponke in nam ga izpolnjenega vrnete po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja, Slovenska ulica 40, Maribor ALI

- nam pišete na zgornji naslov in vam pošljemo natisnjen vprašalnik.

 

Projekt programa Interreg Območje Alp z naslovom Transnacionalno sodelovanje za trajnostno rabo in upravljanje tujerodnih drevesnih vrst v mestnih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp - ALPTREES (2019-2022) je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF).

Več informacij o projektnih aktivnostih najdete tukaj.

 

VPRAŠALNIK o tujerodnih drevesnih vrstah