home

OKOLJE

Odpoved prireditev ob Svetovnem dnevu voda


ponedeljek, 16. 03. 2020 | Okolje

Širšo javnost obveščamo, da so zaradi preventivnih ukrepov v zvezu s koronavirusom COVID-19, odpovedane vse predvidene aktivnosti ob Svetovnem dnevu voda.

Kljub vsemu pa na kratko predstavljamo letošnjo temo Svetovnega dneva voda.

Generalna skupščina Združenih narodov je za Svetovni dan voda določila 22. marec. Namen tega dne je opozarjati, kako pomembna je voda za življenje, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je trajnostno gospodarjenje z njenimi zalogami.

Naslov letošnje teme Svetovnega dneva voda je »Voda in podnebne spremembe«.

Podnebje se je v geološkem času nenehno spreminjalo. Vendar pa je človek s svojim delovanjem posegel v naravne procese na globalni, regionalni in lokalni ravni. Urbanizacija, uporaba fosilnih goriv in izpuščanje toplogrednih plinov močno vplivajo na naravno segrevanje in ohlajanje Zemlje in oceanov ter s tem na kroženje vode v atmosferi. Porušeno naravno ravnovesje posledično prinaša ekstremne vremenske razmere, na eni strani poplave in na drugi sušna obdobja. Ekstremni padavinski dogodki bodo vse intenzivnejši in pogostejši. Posledice podnebnih spremembah pa niso le naraščanje temperature ozračja, temveč tudi dviganje morske gladine, pojav močnejših in pogostejših vetrov, zmanjševanje biotske raznovrstnosti. Podnebne spremembe vplivajo na kakovost in količino vodnih virov. Trajnostno upravljanje z vodnimi viri bo imelo velik pomen pri zagotavljanju zdravstveno ustrezne in količinsko zadostne oskrbe s pitno vodo.

Takojšnji ukrepi so nujni tako na globalni, regionalni, kot na lokalni ravni. Motivacija za iskanje rešitev naj bo ohraniti ta naš planet v dobri kondiciji za naslednje generacije.

 

Aktivnosti, ki smo jih planirali, so bile naslednje:

- tiskovna konferenca in predstavitev vseh aktivnosti,

- delavnica za kmetovalcev na vodovarstvenih območjih o uporabi dušika in pravilnem čiščenju škropilnic,

- dan odprtih vrat na črpališču Melje,

- ekološka akcija Ni nam vseeno! na nabrežju reke Drave in predstavitev mobilnega laboratorija,

- Krožna pot: »Od pitne do odpadne vode« za učence OŠ Janka Padežnika,

- projekt Varujmo svojo kapljico vode in ogled centralne čistilne naprave Maribor,

- prireditev Mariborskega vodovoda.

 

Na tiskovni konferenci smo nameravali napovedati tudi prireditve, kot so:

- Drava festival, predvidoma od 23. 5. do 12. 6. 2020, organizator Skupina za Dravo,

- Projekt »Eko grafiti, predvidoma od 29. marca do 14. junija in Tek zDravo, 14. junija, organizator Aquasystems.

 

Hvala za razumevanje.