home

OKOLJE

Škodljivosti kurjenja zelenega obreza


petek, 06. 03. 2020 | Okolje

Začela so se spomladanska čiščenja

Letošnje zimsko obdobje ni bilo prav radodarno s snegom in nizkimi temperaturami. Zaradi toplega vremena se je marsikdo že lotil spomladanskega čiščenja, kar pomeni, da obrezujemo sadno drevje, grmičevje, odstranjujemo listje in pospravljamo druge organske odpadke z vrtov in zelenic. Pri tem se nam še vedno zdi, da je popolnoma neškodljivo, če te organske odpadke enostavno zakurimo in jih tako na nek način »vrnemo« naravi.

 

Ob kurjenju niti ne pomislimo, da gre pravzaprav za odpadni material, pa čeprav naraven, ki je raznovrsten in vlažen, in ki z nepopolnim izgorevanjem prinaša velike količine dima, sestavljenega iz onesnaževal v obliki PM delcev. Ti delci imajo različno kemijsko sestavo (glede na vrsto gorljive snovi), pomembno pa je zavedanje, da je glavna sestavina ogljik, na katerega se vežejo različne kemične strukture in kovine (arzen, kadmij, živo srebro, nikelj, svinec…). Vsebujejo tudi policiklične aromatske ogljikovodike (PAH npr. benzo(a)piren); ki pa imajo na zdravje škodljiv, tudi rakotvoren vpliv. Delci PM10, PM2,5 in PM01 povzročajo spremembe na celičnem nivoju, povzročajo lokalna vnetja, potujejo po telesu v tkiva in organe, vplivajo na srce in ožilje in dražijo vagusni živec, ki uravnava srčni utrip in dihanje. Še posebej so na delce občutljivi otroci, kronični bolniki, astmatiki in starejši občani.

 

Ko zakurimo v naravi torej v prvi vrsti škodujemo sami sebi, ker neposredno vdihujemo strupene snovi in celotni okolici po kateri se dim širi. Zato je vsekakor odgovorno, da se vprašamo, ali imamo pravico škodovati zdravju otrok, sosedov in naravi s tem, da smo izbrali najenostavnejši način in ta odpadni material zakurili?

Obstaja še veliko drugih načinov, na katere lahko uporabimo tovrstne odpadke; predvsem bi bilo odgovorno, da jih odpeljemo v komunalno zbiralnico, razrežemo in kompostiramo na domačem dvorišču, uporabimo za visoke grede, oddamo v posodo za organske odpadke ali uporabimo na kakšen drug, primeren način.

 

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS 20/14) določa, da je prepovedano požiganje (uničevanje naravnih nenevarnih materialov izven kurišč) in predpisuje ukrepe za ureditev kurišča, določa požarno ogroženost zahteve za požarno stražo, nadzor in kazenske določbe, če teh ukrepov natančno ne upoštevamo. S pravilnim ravnanjem ob kurjenju, se izognemo nekontroliranemu širjenju ognja in morebitnim požarom .

 

Zrak je v zimskem času toliko bolj onesnažen zaradi kurjenja v malih kurilnih napravah in prometa, zato s svojim odgovornim ravnanjem prispevajmo k ohranjanju zdravja ljudi in okolja. Največ lahko namreč prispevamo samo mi, sami!