home

OKOLJE

Kaj pomeni rumena vreča?


sreda, 12. 02. 2020 | Okolje

Vsako gospodinjstvo v Mestni občini Maribor, ki je vključeno v obvezni sistem ravnanja z odpadki, je do konca leta 2019 prejelo ustrezno količino rumenih vreč za zbiranje odpadne embalaže.

V letu 2020 je v Mestni občini Maribor prišlo do sprememb, ki vplivajo na odvoz odpadkov v individualnih hišah, z izjemo centra mesta. Kaj se je spremenilo?

  • V individualnih hišah IZVEN centra mesta bo podjetje Snaga odpadno embalažo odvažalo v rumenih vrečah, ki ste jih prejeli na vaše dvorišče.

  • Rumene vreče bodo tem gospodinjstvom odvažali na 14 dni, odvoz mešanih komunalnih odpadkov, ki jih zbiramo v črni posodi, pa se bo izvajal na 3 tedne.

Napolnjenih rumenih vreč z odpadno embalažo ni dovoljeno puščati na ekoloških otokih. Na dan njihovega odvoza, skladno s koledarjem odvoza odpadne embalaže, jih je potrebno do 6.00 ure zjutraj nastaviti na vaše običajno prevzemno mesto. Odpeljana bo samo odpadna embalaža, ki je zbrana v tipiziranih vrečah, ki jih gospodinjstva prejmejo s strani Snage. Odpadne embalaže, zbrane v drugih vrečah, ne bomo prevzemali.

POZOR: To obvestilo ne velja za gospodinjstva v Mestni občini Maribor, ki se nahajajov večstanovanjskih objektih (blokih) in v strogem centru mesta, saj za njih ostaja sistem zbiranja odpadne embalaže nespremenjen – še naprej jo prepuščajo v zabojnikih z rumenim pokrovom na ekoloških otokih. Prav tako obvestilo ne velja za tista gospodinjstva, ki so že doslej zbirala odpadno embalažo v posodah z rumenim pokrovom pri svojih hišah (del Radvanja, Peker, Razvanja) in jo zbirajo v teh posodah tudi naprej.

Letni koledar odvozov odpadkov najdete na spletni strani podjetja Snaga