home

OKOLJE

Predlogi pri pripravi OPVO

Spoštovani občani,

pri zasnovi Občinskega programa varstva okolja lahko sodelujete tako, da izpolnite anketni Vprašalnik (na zavihku Anketni vprašalnik za širšo javnost), ki bo za občane odprt do 18. 9. 2020.

Če želite širše podati svoje mnenje, predloge, pripombe vas vabimo, da nam pišete na e-naslov, ter nam tako pomagate pri zastavljanju in uresničevanju ciljev programa.