home

OKOLJE

Merilna postaja Tezno

OPOMBA: Predpisana dnevna mejna vrednost PM10 velja za dnevno povprečje in ne za urne vrednosti!

 

 

Vse meritve izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Podatki niso dokončno potrjeni.