home

OKOLJE

Merilna postaja Vrbanski plato

Meritve ozona izvaja Agencija RS za okolje. Podatki niso dokončno potrjeni.