home

OKOLJE

Merilna postaja Maribor Pohorje

Meritve izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Podatki niso dokončno potrjeni.