home

OKOLJE

Merilna postaja Maribor Center

OPOMBA: Predpisana dnevna mejna vrednost za PM10 velja za dnevno povprečje in ne za urne vrednosti!

 

 

OPOMBA: Najvišja dnevna osemurna srednja vrednost koncentracije ogljikovega monoksida se izbere s pregledovanjem osemurnih drsečih povprečij izračunanih iz urnih podatkov in posodobljenih vsako uro.

 

 

Meritve izvaja Agencija RS za okolje. Podatki niso dokončno potrjeni.