home

OKOLJE

Podatki imisijskega merjenja kakovosti zraka

Interaktivna karta z lokacijami merilnih postaj

Podatke dobite tako, da kliknete na merilno mesto na karti

Index onesnaženosti zraka

Indeks kakovosti zunanjega zraka se izračunava na podlagi ravni onesnaženosti s štirimi onesnaževali: delci PM10, NO2, SO2 in O3. Za vsako onesnaževalo se po določenem algoritmu vsako uro izračuna vrednost indeksa, pri čemer skupni indeks določa onesnaževalo z najvišjo vrednostjo indeksa. Za O3, NO2 in SO2 se pri izračunu upoštevajo zadnje urne ravni onesnaževal, v primeru delcev PM10 pa uteženo 12 urno drseče povprečje. Na podlagi izračunane vrednosti indeksa se stanje onesnaženosti zraka uvrsti v enega od petih razredov: zelo nizka, nizka, srednja/mejna, visoka in zelo visoka. Označeni so vsak s svojo barvo: temno zelena, svetlo zelena, rumena, oranžna in rdeča.

Metodologija in razporeditev vrednosti v razrede je enaka, kot jo uporablja ARSO.