home

OKOLJE

Sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij

Delovanje nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave pomembno prispeva k večji ozaveščenosti vseh javnosti o pomenu varovanja narave in okolja, usmerja k okoljsko in naravovarstveno pozitivnemu ukrepanju ter ravnanju v vsakodnevnem življenju in daje pomembno možnost za kvalitetnejše bivanje in življenje v prostoru.

Sofinanciranje delovanja in programov okoljskih društev poteka že od leta 2001 po sprejemu Lokalne Agende 21 – programa varstva okolja za Maribor. Temeljno izhodišče za sofinanciranje programov je podano v Zakonu o varstvu okolja. 

Pravilnik o postopkih za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor, je bil oktobra 2018 preklican (Medobčinski uradni vestnik, Maribor, 2018, vestnik št.27). Nadalje se bo postopek sofinanciranja se izvedel na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (razdelek št.12."Postopki dodelitve sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj iz državnega proračuna"). Prednostno sofinanciramo tiste programe, ki so navedeni v letnem javnem razpisu za sofinanciranje programov.