home

OKOLJE

Selitve dvoživk

V začetku pomladi, ko nastopijo višje temperature in se zemlja dovolj ogreje, se začne obdobje spomladanske selitvene poti od prezimovališč na kopnem (npr. v gozdu) do vodne površine, kjer se dvoživke razmnožujejo in odložijo skupek jajc imenovan mrest. Žal jim pot pogosto prekrižajo ceste zaradi česar na takšnih točkah prihaja do množičnih povozov. Ena izmed teh točk se nahaja pri Treh ribnikih v Mariboru.

Dvoživke so zelo pomembne za biodiverziteto in so bioindikatorji – pokazatelji stanja okolja. Prav vse v Sloveniji živeče dvoživke so uvrščene na Rdeči seznam dvoživk in zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

 

Foto: Matej Vranič, Vir: National Geographic Slovenija

 

Skupna služba varstva okolja (SSVO) Maribor v sodelovanju s člani Društva študentov naravoslovja in ob strokovni podpori mariborskega Zavoda RS za varstvo narave spomladi pripravi akcijo, v kateri prenašamo dvoživke čez cesto. V ta namen je SSVO nabavila posebno varovalno ograjo, ki ob kritičnih predelih ob cesti preprečuje dvoživkam, da bi skočile na cesto in tako prepreči množične povoze dvoživk.

Postavitev varovalne ograje za dvoživke 

Foto: Živa Bobič Červek

Podjetje Snaga predhodno očisti dva podhoda pod cesto, ki sta bila vzpostavljena prav za varno prehajanje dvoživk pod cesto. V sodelovanju z Uradom za komunalo, promet in prostor MOM se ta odsek ceste še posebej označi in opozarja na previdnost.

Opozarjanje voznikov na previdnost

Foto: Živa Bobič Červek